“Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen. A. Einstein.”

Wie zijn wij

Straathoekwerk Leeuwarden is een kleinschalig zorgbedrijf dat zich sinds vijf jaar richt op diegenen die door hun verslaving-en of psychische problematiek dak-en thuisloos zijn geworden. Zij kunnen of willen niet meer in een reguliere instelling in de Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg of Maatschappelijke Opvang wonen.

In de uitvoering van de te verlenen zorg wordt gewerkt met een holistisch systeem van werken die gebaseerd is op een aantal kernwaarden. De relatie, presentie, betekenis en verbind zijn dragende voorbeeld daarvan waarbij de Andere centraal staat. In de thuisondersteuning, huishoudelijke hulp en verzorging wordt er gewerkt met ervaring uit het werkveld van de forensische psychiatrie en verslaving in combinatie met verworven competenties uit opleidingen in de haptonomie, geestelijke verzorging en begeleiding specifieke doelgroepen op MBO en HBO en Universitair niveau. Ter uitvoering van de methodiek staat een zelfstandige woonruimte centraal.

De methodiek is een leidraad in de manier van zorg aanbieden die uiteindelijk tot doel heeft:

Het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënten die door hun onbegrepen gedrag, verslaving en psychische problematieken agressie/recidivegevaar niet begrepen en gezien worden en daardoor buiten de maatschappij zijn geplaatst. Ter voorkoming van zelfverwaarlozing of hernieuwde opname in de maatschappelijke opvang proberen wij deze doelgroep een nieuwe bestaanshorizon te geven.

Door kleinschalige nabije zorg hebben wij de afgelopen jaren verschillende cliënten deze nieuwe horizon kunnen geven. Niet het object denken maar een benadering van het subject met in iedere specifieke situatie voor iedere specifieke zorgvraag een eigen wederzijdse zorgrelatie, bevestigd de zorgvrager in zijn identiteit. In deze bevestiging denken wij antwoorden te kunnen vinden.

“Ik benader de andersheid van een ander vanuit de verbondenheid die ik met hem heb en niet door buiten de relatie te treden om over de termen ervan te reflecteren.” (Emmanuel Levinas, Totaliteit en het oneindige, Essay over de exterioriteit, Rotterdam 1961)