“De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.” – Friedrich Nietzsche

Zingeving

Een mens is nooit levenslang volmaakt gelukkig. Ons bestaan is een gebroken bestaan en in dit leven is ons leven eindig. Het behoort tot de mysteries van het leven dat de mens getroffen wordt door ziekte, dood, verslaving, verlies, kwaad, tegenspoed, psychische problematiek en angst. Niet bij iedereen is dit gelijk verdeeld. Ook heeft niet iedereen een antwoord op dat wat hem overkomt. Het vinden van zin en betekenis geven aan dat wat aan jou is overkomen daar willen wij jou bij steunen. Met die steun kan jij de weg weer vinden naar levenslust en richting vinden in je leven om er samen met anderen weer betekenis aan te geven.